Anti VEGF lekovi dostupni kod nas

Sada imamo izbor!

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da smo u mogućnosti da našim pacijentima ponudimo gotovo sve na tržištu dostupne anti VEGF (Vascular endothel growth factor) lekove. Sada imamo mogućnost odabira leka prema svakom pacijentu odnosno oku ponaosobi vrsti patologije kao i mogućnost promene leka ukoliko terapija ne deluje dovoljno efikasno. Ova grupa lekova se već od 2008. godine uspešno primenjuje kod nas, a nešto ranije u svetu, za lečenje oboljenja zadnjeg segmenta oka pre svega makule – žute mrlje i aplikuju se direktno u oko u vidu injekcija u prostor staklastog tela, intravitrealno.

Anti VEGF lekovi dostupni kod nas, dr Sandra Jovanović

Intravitrealna aplikacija leka

Pored dobro poznatih lekova Avastin-Bevacizumab – koji nije registrovan za oftalmološku primenu, ali sadrži antitela na VEGF te je delotvoran i koristi se naročito u nerazvijenim i zemljama u razvoju zbog niske cene, tu su i registrovani preparati za oftalmološku primenu: Lucentis – Ranibizumab kao i Eylea – Aflibercept. U poslednjih par meseci se radujemo novom registrovanom leku Beovu – Brolicizumab.

Anti VEGF lekovi dostupni kod nas, dr Sandra Jovanović Anti VEGF lekovi dostupni kod nas, dr Sandra Jovanović

Možemo uočiti da Avastin – Bevacizumab sadrži antitela u celini, najveće molekulske mase od 149 kDa. Humanizovana monoklonalna antitela su usmerena na sve izoforme VEGF-a i blokiraju vezivanje za receptore na endotelnim ćelijama. Tako lek ostvaruje svoj efekat, inhibiciju angiogeneze i inhibiciju propuštanja kapilara.

Lucentis sadrži samo Fab fragmente antitela, veličine samo 48 kDa, nedostaje Fc fragment u celini te se smatra da postoji smanjena verovatnoća za inflamatornu reakciju. Manji molekul ima bržu penetraciju kroz retinu kao i efikanost, a brži je i klirens iz sistemske cirkulacije što smanjuje mogućnost neželjenih efekata. Kao i Avastin blokira sve izofome VEGF tipa A.

Eylea sadrži antitela veličine 115 kDa u vidu zamke, ona potpuno zarobe molekul VEGF u odnosu 1:1 – to su zapravo solubilni receptori u vidu zamke i deluju na VEGF A, B kao i placentarni grow factor PIGF što doprinosi većoj efektivnosti.

Molekul novog leka Beovu je najmanjih dimenzija od 26 kDa, na taj način je postignuta najviša koncentracija aktivne supstance u odnosu na volumen leka koji iznosi za sve lekove 0,05 ml. U pitanju je jednostruki lanac Fb fragmenta antitela. Mala dimenzija omogućava bolji prodor leka kroz retinu, veću efikasnost i prolongirani efekat.

Lek se nakon 3 inicijalne mesečne doze (što je uobičajeno za sve lekove) može davati intravitrealno na svaka 3 meseca što je rasterećujuće kako za pacijente koji primaju lek tako i za lekare koji vrše aplikaciju. To dolazi do izražaja kada se kod pacijenta ne postigne potpuno izlečenje te se moraju davati takozvane doze održavanja kao bi se vid očuvao. Pacijent će biti pokriven sa 4 doze godišnje.

Anti VEGF lekovi dostupni kod nas, dr Sandra Jovanović

Svi preparati su efikasni i bezbedni i sadrže antitela ili njihove delove usmerene na VEGF pretežno tipa A odnosno njihove receptore na endotelnim ćelijama.

VEGF koji je odgovoran na bujanje patoloških krvnih sudova kod ishemijskih oboljena oka (vlažna forma degeneracije makule – senilne imiopne, dijabetični edem makule, edem makule u sklopu venskih okluzija granskih i centralnih kao i kod retinopatije prematurusa). Patološki krvni sudovi – neovaskularizacija, nekontrolisano bujaju i pojačano propuštaju tečnost/krv, te nastaje eksudacija i otok tkiva. Upravo je otok u makuli – žutoj mrlji odgovoran za pad vidne oštrine i krivljenje slike. Taj proces je progresivan i ukoliko se ne leči dovodi do veoma grubog pada centralnog vida i to velikom brzinom.

Informišite se o svim anti VEGF lekovima u našoj ordinacijii zakažite preventivni pregled.

Dr Sandra Jovanović – Vidimo se!

Anti VEGF lekovi dostupni kod nas, dr Sandra Jovanović