Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule

Subspecijalisti za bolesti retine u celom svetu mesec februar proglašavaju kao mesec pozornosti na gubitak vida usled senilne degeneracije makule – žute mrlje – ARMD-Age Related Macular Degeneration Awareness month.

Retinolozi naglašavaju značaj borbe protiv senilne degneracije koja je jedan od vodećih uzročnika gubitka vida kod starijih od 55 godina.

Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule, dr Sandra Jovanović

Ukazuje se na: važnost borbe protiv faktora rizika na koje se može uticati, prepoznavanje ranih simptoma bolesti, važnost postojanja nasleđa, takođe se ukazuje na dostupne dijagnostičke procedure kao i mogućnosti prevencije i lečenja.

Ono što je najvažnije, naglašava se važnost redovnih kontrola kod oftalmologa – retinologa.

Faktori rizika na koje ne možemo uticati su: nasleđe i proces starenja.

Faktori rizika na koje možemo uticati su: izbegavati pušenje, zaštita od UV i plavog spektra vidljive svetlosti – zaštitne naočare, kontrola opštih oboljenja, a pre svega arterijske hipertenzije, povišenog nivoa holesterola i šećera u krvi, kvalitetna ishrana bogata luteinom, zeaksantinom, aminima D, C, E, Zn, omega 3 masnim kiselinama.

Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule, dr Sandra Jovanović

Kod suve degeneracije makule (koja postoji u 90% slučajeva) osnovni simptomi su:

  • postepeno smanjenje vidne oštrine,
  • boje postaju manje „žive“,
  • svetlost potmula.

Kada je vlažna forma degeneracije u pitanju (10% od svih osoba sa degeneracijom makule) simptomi su:

Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule, dr Sandra Jovanović

  • nagli pad vidne oštrine,
  • ispad u centralnom delu vidnog polja, centralni skotom koji pacijenti opisuju kao manje ili više izraženu „tamnu fleku“,
  • „iskrivljena slika“ – metamorfopsije, deformacija slike nastaje zbog nakupljanja tečnosti i krvarenja u samoj tački jasnog vida,
  • periferni vid ostaje dugo očuvan, te srećom ove osobe nemaju problem sa kretanjem,
  • glavni problem je čitanje i prepoznavanje likova.

Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule, dr Sandra Jovanović

Kada konstatujemo početni oblik suve degeneracije tzv. male tvrde druze, preporučene kontrole za pacijente su jednom godišnje, uz proveru vidne oštrine, pregled očnog dna/makule na biomikroskopu – lupom od 78D ili 90D kao i OCT makule. Savetujemo samokontrole uz Amslerovu rešetku, kao i zdrav stil života, kvalitetnu ishranu umerenu fizičku aktivnost i kontrolu osnovnih oboljenja.

Kod pojave mekih i mekih konfluentnih druza, kontrole moraju biti učestalije zbog veće šanse za prelazak u vlažnu formu degeneracije, savetuju se na svakih 4-6 meseci. Prati se vidna oštrina, pregled fundusa/makule lupom od 78 ili 90D kao i OCT makule. Osim zdravog životnog stila pacijentima se savetuje upotreba suplemenata koji sadrže lutein, zeaksantin, vitamine E, D, C Zn kao i omega 3 masne kiseline kako bi se proces usporio – smatra se za 25%. Pacijentima se naglašava važnost češćih samokontrola uz Amslerovu rešetku.

Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule, dr Sandra Jovanović

Samokontrola uz Amslerovu rešetku je važna za uočavanje metamorfopsija

Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule, dr Sandra Jovanović

Objektivno praćenje je moguće samo uz nalaz OCT-a makule

Vlažna forma najčešće dovodi pacijenta lekaru veoma brzo zbog naglo nastalih tegoba u vidu pada vidne oštrine, centralnog skotoma i metamorfopsija. To je veoma važno jer pravovremena dijagnoza i terapija daju mogućnost za bolji ishod lečenja odnosno za postizanje bolje vidne oštrine. Terapija vlažne forme makularne degeneracije sastoji se u davanju antitela na faktor rasta patoloških krvnih sudova – Vascular Endothel Growth Factor – anti VEGF Th. Lek se aplikuje u samo oko u vidu inekcija u prostor staklastog tela, obično u više doza. Dostupni lekovi u našoj zemlji su: Avastin, Lucentis i Eylea. Aplikacija leka vrši se u strogo sterilnim uslovima u operacionoj sali, od strane lekara oftalmologa – retinologa. Intervencija je potpuno bezbolna. Nakon aplikacije sledeća kontrola i reaplikacija se zakazuje za mesec dana. Prati se vidna oštrina, stanje makule pregledom na biomikroskopu lupom od 78 ili 90D, uz OCT makula, retko je neophodna fluoresceinska angiografija.

Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule, dr Sandra Jovanović

Intravitrealna terapija-anti VEGF

Februar, mesec borbe protiv senilne degeneracije makule, dr Sandra Jovanović