Kako visoki krvni pritisak i dijabetes mogu trajno da oštete vid?

Kako visoki krvni pritisak i dijabetes mogu trajno da oštete vid?, dr Sandra JovanovićGojaznost dovodi do insulinske rezistencije, potom i dijabetesa tipa 2, a paralelno i do povišenog krvnog pritiska i povišenih masnoća. Nastaje takozvani metabolički sindrom. Veoma često se arterijska hipertenzija i dijabetes otkrivaju slučajno. Tako se kod gojaznih ljudi i onih sa naslednom predispozicijom za takvim poremećajima mora aktivno „tragati“ – mora se redovno meriti pritisak, raditi laboratorijske analize, lipidni status i šećer u krvi.

Dok su ljudi mladi, čak i u srednjoj životnoj dobi, elastični krvni sudovi odolevaju visokom krvnom pritisku. Međutim, s godinama promene na krvnim sudovima postaju naglašenije.

Paralelno se odvija proces arterioskleroze – suženje lumena kao posledica starenja, kao i ateroskleroze – stvaranja aterosklerotskih plakova usled prisustva povišenih masnoća i šećera u krvi, uz uticaj hipertenzije.

Na očnom dnu se izuzetno lepo vide promene usled hipertenzije na malim finim krvnim sudovima retine. Tako na prvom stepenu hipertenzivne retinopatije vidimo suženje arterija, kao i proširenje vena, gde vene postaju izvijugane. Sledi izrazito suženje arterija uz pojačani refleks koji je poznat kao „fenomen srebrne žice“, kada arterije usecaju vene i dolazi do pojave znakova ukrštanja. Postepeno dolazi do začepljenja kapilara praćenih povećanim propuštanjem i krvarenjima i, na kraju, popuštanjem oštećenih krvnih sudova dolazi do pada vida zbog pojave edema žute mrlje i papile očnog živca.

Ove ekstremne situacije nalazimo kod pacijenata sa zatajivanjem bubrega, kao i kod žena u eklampsiji sa razvojem maligne hipertenzije.

Osim retinopatije, koja se manifestuje postepeno na krvnim sudovima mrežnjače, postoje o komplikacije koje se dešavaju naglo i praćene su naglim padom vida.

Primer je okluzija centralne retinalne arterije, kada se blokira cirkulacija u jedinoj arteriji koja ishranjuje unutrašnje strukture oka, a vid pada do osećaja svetlosti ili čak i on biva odsutan. Gubitak vida je najčešće trajan.

Mnogo češće su tromboze centralne retinalne vene ili njene grane. Te okluzije se takođe dešavaju naglo i dolazi do pada vida u celini ili delu vidnog polja, ukoliko je okluzija zahvatila granu vene. Pacijenti su najčešće hipertoničari i to veoma često neregulisani, koji ne idu na redovne kontrole kod interniste i koji veoma često sami doziraju terapiju.

Na mestu usecanja arterija i vena dolazi do blokade u cirkulaciji i izlivanja plazme (eksudacije) i krvnih elemenata koji natapaju retinu. Otok u predelu žute mrlje dovodi do pada vida. Kod mlađih ljudi može doći do spontanog oporavka, ali to najčešće traje dosta dugo i potrebno je intervenisati kako ne bi ostala trajna oštećenja vida.

Kod starijih pacijenata oporavak je spor, te se mora hitno reagovati jer postoji veća opasnost od ishemijskih komplikacija. Naravno, uz oftalmošku terapiju, pacijent se mora hitno obratiti internisti radi internističkih/kardioloških i eventualno hematoloških analiza.
Ovi vaskularni incidenti ukazuju na loše opšte stanje pacijenta, odnosno govore o stanju krvnih sudova u smislu povećanog rizika za nastanak okluzivnih i ishemijskih incidenata ne samo u oku već i u mozgu, srcu, bubrezima. Rizik predstavljaju: povišeni krvni pritisak, povišene masti u krvi, poremećaja faktora koagulacije, neregulisani dijabetes, poremećaj srčanog ritma…

Tretman je hitan i pacijente bez odlaganja treba uputiti kod oftalmologa-retinologa, kao i na sistemske/internističke pretrage, na Dopler karotida, eho srca, EKG, kardiološku obradu radi prevencije daljih sistemskih i oftalmoloških vaskularnih komplikacija.

Kod razvoja dijabetesnih promena na krvnim sudovima očnog dna, promene su patofiziološki slične – u početnoj fazi dominiraju promene koje nastaju na račun povećene propusnosti kapilara koji su oštećeni dugogodišnjim povišenim šećerom ili njegovim velikim oscilacijama. Dolazi do otoka u žutoj mrlji i pada vidne oštrine uz iskrivljenost slike.

U kasnijoj fazi dominiraju okluzije krvnih sudova praćene neadekvatnom ishranom tkiva, a za posledicu imamo stvaranje novih patoloških krvnih sudova. Ti krvni sudovi nam nisu od pomoći nego baš suprotno – prave veliki problem, pucaju i proizvode krvarenja na retini i unutar oka sa padom vida koji se nekada teško oporavlja.

U obe faze delotvorno lečenje je kombinacija ubrizgavanja antitela na vaskularni endotelni faktor rasta u oko, kao i laserfotokoagulacija (o lečenju će vas detaljno i lično informisati specijalista). Retko je, u izuzetnim slučajevima, potrebna hirurgija. Ipak, nijedna terapija nije efikasna ukoliko ne postoji razumevanje pacijenata i aktivno učešće po pitanju opšteg zdravstvenog stanja.

Za sva pitanja, preglede, mišljenja i lečenje vidimo se u oftalmološkoj ordinaciji „dr Sandra Jovanović“ na Bulevaru Patrijarha Pavla 1a. Zakazivanje je na telefon 066 403 174 i 021 403174.

Kako visoki krvni pritisak i dijabetes mogu trajno da oštete vid?, dr Sandra Jovanović