Ko je optometrista?

Optometristi su zdravstveni radnici školovani da izvrše pregled vida, otkriju eventualne poremećaje vida-refrakcione greške (kratkovidost, dalekovidost i astigmatizam) i koriguju refrakcione greške oka.

U toku pregleda se određuje vidna oštrina pacijenta, zatim se radi snimanje autokeratorefraktometrom, a dobijene vrednosti refraktivne greške se koriguju odgovarajućim sočivima, sve dok pacijent ne bude u potpunosti zadovoljan vidom.

Nakon adekvatne korekcije, optometrista pacijentu izdaje recept sa vrednostima sočiva-stakla koja su mu potrebna, potom pacijent odlazi u optičarsku radnju kako bi izradio naočare.

Ukoliko optometrista tokom pregleda uoči da ne može pacijenta iskorigovati do 100% vida i posumnja na neku od očnih bolesti on je ne leči, već pacijenta upućuje kod oftalmologa na pregled.

Optometrista je spona između oftalmologa i optičara.

Optometrista je velika pomoć za svakog oftalmologa jer učestvuje u pripremi pacijenata na najbolji mogući način.

Naša ordinacija uz kompletan tim stručnjaka poseduje i sve neophodne najsavremenije instrumente za brigu o Vašem vidu. Vidimo se!

Ko je optometrista?, dr Sandra Jovanović