Kratkovidost nije samo korekcija vida putem nošenja naočara i kontaktnih sočiva

Na to mislimo naročito kada je dioptrija preko -3,0D – srednja kratkovidost, a još više kada je dioptrija preko -6,0D – visoka kratkovidost.

Svaki rast oka u dužinu za samo 1mm nosi porast dioptrije od čak -3,0D, te možemo zaključiti da je zdravo oko jedan savršen dioptrijski sistem. Rast oka je najizraženiji u periodu rasta deteta i u periodu puberteta. Tada očekujemo i najznačajniji porast dioptrije.

Šta je ono što savetujemo:

  • Redovne preglede na svakih 6 meseci kada su deca u pitanju ili na godinu dana kod odraslih.
  • Provera dioptrije u cikloplegiji (relaksacija akomodacije putem kapljica koje ujedno dovode i do širenja zenica) kod dece i mladih ljudi.
  • Precizno propisivanje dioptrije sfere i cilindra kako bi se vid razvijao pravilno u periodu detnjstva.
  • Ultrazvučno praćenje porasta dužine oka naročito u periodu rasta deteta, samimi tim i oka.

U kasnijim godinama:

  • Pregled prednjeg segmenta oka može otkriti preranu pojavu nuklearne katarakte – zamućenja sočiva.
  • Merenje intraokularnog pritiska koje je važno zbog otkrivanja glaukoma otvorenog ugla kod kratkovidih očiju.
  • Pregled panfundoskopom (kontaktnim staklom) retine, naročito periferije je važan jer se u tom delu nalaze istanjenja i degenerativne promene koje kasnije mogu rezultirati pojavom rupture, a potom i pojavom ablacije retine sa potpunim gubitkom vida. Kada se uoče rupture ili rizične degnerativne promene indikovana je laserfotokoagulacija kao prevencija ablacije.

Nešto kasnije sve veća istezanja zadnjeg pola dovode do pojave stafiloma atrofično degenerativnih plaža koji zahvataju zadnji pol oka samim tim i makulu – našu tačku jasnog vida. U makuli srećemo i brojna raslojavanja.

Pucanje slojeva retine na zadnjem polu može dati pojavu proliferacije patoloških krvnih sudova i krvarenje u makuli koje može dovesti do značajnog pada vidne oštrine – Fuchsova degeneracija makule.

Za fino praćenje promena na zadnjem polu/u makuli obavezno u dijagnostiku treba uključiti i OCT pregled.

Dosta pažnje treba pokloniti visoko kratkovidom oku, zar ne?

Naša ordinacija je tu da na vreme otkrije i leči komplikacije koje se mogu desiti kod kratkovidog oka.

Kratkovidost nije samo korekcija vida putem nošenja naočara i kontaktnih sočiva, dr Sandra Jovanović