OCT – Oftalmološki multipraktik

U ordinaciji „dr Sandra Jovanović“ pacijentima je omogućeno smimanje najsavremenijim S- OCT aparatom Revo firme Optopol. Na jednostavan način uz samo jedan klik za par sekundi automatski možemo dobiti detaljne preseke tkiva poput „patohistološkog“ nalaza. Detalji su na nivou rezolucije aksijalne od 5 mikrona a transverzalne do 12 mikrona.

Snimanje je u potpunosti bezbolno, jednastavno, brzo, ponovljivo i neinvazivno. Pri snimanju koristi se infracrvena SLED svetlost od 830 nm te pacijent ne trpi nikakvu neprijatnost usled zablještavanja. Snimanje na aparatu ne zahteva posebnu pripremu pacijenata, može se izvršiti i na usku zenicu. Osim što dobijamo uvid u presek svih slojeva retine/makule možemo se fokusirati na slojeve koji nas više interesuju, na površinske slojeve kod bolesti vitreoretinalne površine ili duboke slojeve horiokapilaris, sloj RPE i fotoreceptora, kod bolesti spoljašnje hematoretinalne barijere. Uz presek tkiva dobijamo i mape, grafikone i merenja u mikronima, uvek imamo mogućnost komparacije sa predhodnim snimkom kao i analizu progresije kroz vreme tokom svih poseta pacijenta.

Postoji i posebni moduli za analizu prednjeg segmenta oka, analizu progresije glaukomskog oštećenja – ekskavacije, promena u sloju nervnih vlakana, mogućnost za topografiju rožnjače, pahimetriju, biometriju kao i angiografiju.

Možemo reći jedan multipraktik kako za ranu dijagnostiku tako i za fino praćenje promena na makuli, papili vidnog živca i sloju nervnih vlakana. Na taj način pravovremenom i planski vođenom terapijom omogućavamo očuvanje vida. Korisno ga je imati! Vidimo se!

OCT – Oftalmološki multipraktik, dr Sandra Jovanović
OCT – Oftalmološki multipraktik, dr Sandra Jovanović