Povrede oka

Povrede oka i pripoja oka su veoma česte. Mogu se desiti u svakom životnom dobu od najranijeg detinjstva, perioda radne aktivnosti pa do duboke starosti. Mogu nastati kod oba pola, češće su kod muškaraca i to radno aktivnih. Povrde oka mogu nastati svuda na poslu usled nekorištenja ili neadekvatnog korištenja zaštitne opreme-naočara ( stolati, metalo-strugari, varioci, poljoprivrednici), prilikom sporta, saobraćajnih nezgoda ali i u kućnim uslovima.

 • Povrede mogu nastati dejstvom:
 • mehaničke sile-kontuzione tupe povrede očnih pripoja i oka
 • hemijske povrede kiselinama i bazama
 • dejstvo povišene toplote – opekotine
 • radijacione povrede usled zračenja
 • povrede uz prisustvo stranog tela (metalno strano telo, staklo, organska strana tela-zelja)

Kontuziona povreda (šakom, laktom, loptom…) može se ograničiti na kapke i prednji segment oka ali ukoliko je sila jaka može se odraziti na zadnji segment oka čak dovesti do rupture očne jabučice.

Na kapcima može doći do stvaranja hematoma – podliva i otoka, oguljotina ali i laceracija kože koje mogu zahvatiti i dublje slojeve mišića vlakna.

Povrede oka, dr Sandra Jovanović

Hematom i edem kapka

Kontuzije mogu dovesti i do konjunktivalnih krvarenja sufuzija kao i laceracija.

Može se dogoditi i pucanje krvnih sudova dužice i pojava krvi u prednjoj očnoj komori – hifema, što može dovesti do ozbiljnih posledica ukoliko se stanje ne tretira adekvatno i pravovremeno, može doći do pucanja sfinktera pupile i trajnog zaostatka široke zenice – traumatska midrijaza. Dužica se može rascepiti u korenom delu – iridodijaliza.

Povrede oka, dr Sandra Jovanović

Traumatska midrijaza i dijaliza

Sočivo se može delimično ili potpuno izmestiti sa mesta – subluksacija i luksacija sočiva sa mogućim posledičnim sekundarnim skokom očnog pritiska.

Krvarenje u prostoru staklastog tela – hemoftalmus se često događa, kao i brojna krvarenja retinalna i subretinalna. Ruptura retine sa ili bez posledične ablacije retine, retinalna dijaliza, ablacija horoidee, efuzija horoidee. Edem zadnjeg pola oka – Berlinov edem usled komocije – potresa zadnjeg pola oka.

Ruptura bulbusa sa prolapsom uvealnog tkiva je najteža posledica kontuzione sile.

Hematom se može formirati iza očne jabučice što može dovesti do potiskivanja bulbusa i pojave duplih slika.

Jaka sila može dovesti do preloma kostiju orbite najčešće poda orbite i prolapsa sadržaja oka prema dole – “blow out” fraktura.

Hemijske povrede – causoma mogu nastati u kućnim uslovima – hemikalijama koje se koriste u domaćinstvu kao i u industriji na radnom mestu. Mogu biti sa kiselinama ili bazama (teža klinička slika) ili agensima nepoznatog sastava. Pre dolaska kod oftalmologa savetuje se ispiranje što ranije što obimnije čak i sa običnom vodom iz česme ukoliko nam fiziološki rastvor nije dostupan. Taj momenat će odrediti kasnije prognozu oka.

Povrede oka, dr Sandra Jovanović

Leukom kornee kao posledica hemiske povrede

Hemikalije mogu uzrokovati teška oštećenja na struktrurama kapaka, vežnjače i rožnjače oka, a kada su baze u pitanju mogu prodreti do dubljih struktura i izazvati teške posledice po vid odnosno oko.

Termički efekat najčešće može nastati direktno od opekotina rožnjače žarom cigarete – combustio, tretira se na isti način kao i hemijska povreda, oko se tom prilokom ne zatvara kako bi se toplota odnosno u predhodnom slučaju hemikalija odavala što više preko površine oka u okolinu.

Radijacione povrede, UV zraci oštećuju prednje strukture oka – kapke, vežnjaču i rožnjaču, npr. “snežno slepilo” ili prilikom varenja nakon par sati tegobe zbog nastalih erozija usled dejstva UV zraka ophthalia electrica.

Infracrveni zraci mogu ošetetiti makulu / foveolu trajno kod direktnog gledanja u sunce npr. fenomena pomračenja sunca.

Strana tela, dobijena prilikom brušenja – metalna ili drvena, sa oštrim ivicama i velikom brzinom kretanja se mogu zadržati na prednjem segmentu oka, vežnjači ili rožnjači, ali mogu probiti rožnjaču ili beonjaču i dospeti do unutrašnjosti oka gde zbog narušavanja fine građe oka, krvarenja ili preko unete infekcije – endoftalmitis mogu ozbiljno ugroziti vid i samo oko kao organ.

Povrede oka, dr Sandra Jovanović

Metalno strano telo na limbusu rožnjače

Hitnu hiruršku intervenciju zahtevaju penetrantne povrede oka sa ili bez prisutnog stranog tela, rupture očne jabučice sa ili bez prolapsa unutrašnjih sadržaja oka, endoftalmitis, ablacija retine naročito ako makula nije zahvaćena, laceracije kapaka.

Povrede oka, dr Sandra Jovanović

Suture kornee, monofilament 10.0

Najveći broj stanja prolazi na konzervativni tretan i sa povoljnim ishodom jedino je neophodno što hitnije se javiti oftalmologu radi pravovremenog tretmana.

VAŽNO!

 • Pravovremena i adekvatna terapija omogućava očuvanje vida i oka.
 • Svaka povreda oka čak naizgled bezazlena zahteva hitan pregled oftalmologa!
 • Uvek treba imati sumnju na intraokularno strano telo dok se ne dokaže suprotno uz RTG ili CT oka / orbite!
 • Jedino hemijske povrede zahtevaju pre odlaska kod oftalmologa hitno ispiranje u kućnim uslovima prvih pola sata i u toku transporta čak i običnom vodom.
 • Kod sumnje na otvorenu povredu prekriti oko sterilnom gazom do pregleda.
 • Ukoliko postoje vidljiva strana tela ne pokušavati izaditi, to će uraditi oftalmolog uz korištenje biomikroskopa ili operacionog mikroskopa!
Povrede oka, dr Sandra Jovanović