Primena intraokularnih implanata u tretmanu oboljenja zadnjeg segmenta oka

Oboljenja zadnjeg segmenta oka se veoma teškoleče,jer lekovi primenjeni lokalno u vidu kapljica teško dospevaju do očne pozadine zbog slabog resorbovanja preko spoljnih omotača oka (rožnjače i konjunktive). Takođe, lekovi koji se daju sistemski ograničeno se transportuju kroz hematoretinalnu barijeru te da bi dostigli terapijsku koncentraciju u oku moraju se dati u većim dozama, samim tim se mogu očekivati i veći neželjeni efekti. Upravo intraokularneapliakcije leka omogućavaju izbegavanje sistemskih neželjenih efekata kao i mogućnost postizanja terapijske koncentracije leka na mestu gde lek treba da deluje.

Međutim, intraokulrne injekcije zahtevaju čestu primenu, jer se zbog brzog protoka u horioretini odnosno klirensa, koncentracija leka veoma brzo pada ispod nivoa terapijske koncentracije, te se moraju često ponavljati. Veći broj aplikacija predstavlja veći rizik za intraokularne infekcije.

Upravo primenom biorazgradivih implanata se mogu prevazići navedeni problemi jer se lekovi sporo otpuštaju u toku većeg broja meseci.

Upotreba biorazgradivihimplanata je započela sa Ganciklovirom prilikom tretmana CitoMegalo virusnog retinitisa praćenog citoidnim edemom makule. Ganciklovir implant Vitasert je odobren za upotrebu još 1996. godine kod CMV retinitisa, čime je revolucionarno izbegnut toksični efekat sistemski datog Ganciklovira.

Sledeći registrovan 2005. godine je bio Retisert 0,59 mg – fluocinolon koji je bio daleko manjih dimenzija u odnosu na Vitasert tako da se aplikovao bez šivenja za skleru, indikovan kod posteriornih uveitisa praćenih cistoidnim edemom makule ne-infektivne etiologije. Efekti na makulu potvrđeno su bili i do 30 meseci a lek se oslobađao na dnevnom nivou 0,6 µg/dan prvih mesec dana a potom od 0,3-0,4 µg/dan.

Cilj je bio efekat u što dužem intervalu uz bezbednost pacijenta i što manje neželjenih efekata u smislu zadnje subkapsularne katarakte isteroid-indiced glaukoma.

U poređenju sa Retisertom sledeći implant Ozurdex (Allergan) odobren za upotrebu 2009. godine je znatno kraćeg dejstva od 3-6 meseci, ali sa značano manjim procentom neželjenih dejstava. Registrovan je kod edema makule u sklopu granske i centralne venske okluzije (BRVO/CRVO).

Primena intraokularnih implanata u tretmanu oboljenja zadnjeg segmenta oka, dr Sandra Jovanović

Poslednji u nizu je Iluvien – fluocinolon odobren za upotrebu 2014, dovodi do oslobađanja malih doza ovog kortikosteroida i do 24 meseci i pogodan je za lečenje Dijabetičnog makularnog edema – DME.

U našoj zemlji jedini registrovan biorazgradivi implant sa sporoopuštajućim lekom je OZURDEX®.

Primena intraokularnih implanata u tretmanu oboljenja zadnjeg segmenta oka, dr Sandra Jovanović

Primena intraokularnih implanata u tretmanu oboljenja zadnjeg segmenta oka, dr Sandra Jovanović

Ozurdex je intravitrealni mali biorazgradivi implant koji sadrži 700 mikrograma kortikosteroida deksametazona. On se aplikuje u unutrašnjost oka uz pomoć aplikatora sa kojim se dobije.

  • Registrovan je za primenu kod sledećih oboljenja:
  • Dijabetični edem makule;
  • Edem makule u sklopu granske ili centralne venske okluzije;
  • Cistoidnog edema u sklopu posteriornih uveitisa i vaskulitisa ne infektivne etiologije.

Ovaj mali implant postepeno otpušta lek u ovom slučaju kortikosteroid koji deluje na unutrašnje strukture oka makulu/retinu. Nema potrebe za njegovom ekstrakcijom, a proračunato je da se polako resorbuje odnosno razgradi unutar 6 meseci. Od četvrtog meseca njegova efektivnost polako počinje da slabi.

Njegova glavna prednost je produženo dejstvo odnosno zbog njegovih karakteristika, izbegavaju se mesečne aplikacije koje imamo kod anti VEGF Th.

Osnovno dejstvo ovog kortikosteroidnog implanta je supresija inflamacije i otoka uz stabilizaciju zidova krvnih sudova, samim tim veoma efikasno smanjuje otok žute mrlje u sklopu gore navedenih oboljenja. Kako se otok smanjuje, vidna oštrina pacijenta se poboljšava i ostaje stabilna duže vremena.

Ozurdex se ne bi smeo koristiti u slučajevima: infekcije prednjeg segmenta oka, febrilnosti, progresivnog glaukoma, otvorene zadnje kapsule sočiva, alergije na sastojke leka.

Neželjeni efekti su: skok IOPa, razvoj glaukoma, pojava zadnja subkapsularne katarakte. Mogu omogućiti rasplamsavanje bakterijske, virusne ili gljivične infekcije ukoliko postoji u oku. Pogodniji je za primenu kod osoba sa već ugrađenim veštačkim intraokularnim sočivom kao i osoba bez sumnje na glaukom.

Ekspertsko znanje dr Sandre Jovanović i njenog tima svakako je prednost u dijagnostici i tretmanu oboljenja zadnjeg segmenta oka i zbog toga je najbolje pravovremeno zakazati pregled i proveriti stanje svog vida.

Zakažite pregled pozivom na broj 066403174 ili pomoću forme na našem sajtu.

Primena intraokularnih implanata u tretmanu oboljenja zadnjeg segmenta oka, dr Sandra Jovanović