Primena lasera u oftalmologiji

Izvođenje laserfotokoagulacije na biomikroskopu

Primena lasera u oftalmologiji, dr Sandra JovanovićLaserfotokoagulacija predstavlja jedan od osnovnih oblika terapije kada je reč o oboljenjima zadnjeg segmenta oka, bilo da su to vaskularna ili degenerativna oboljenja.

Kod vaskularnih oboljenja najčešće primenjujemo laser fotokoagulaciju u tretmanu dijabetesne retinopatije.

Kod dijabetesnog edema makule primenjuje se fokal-grid laserfotokoagulacija koja se obično izvodi u jednom aktu, aplikacija laser pečata je bezbolna, neophodna je veoma dobra saradnja između pacijenta i oftalmologa, jer je upitanju veoma precizna intervencija.

Kod Proliferativne dijabetesne retinopatije primenjuje se panretinalna laserfotokoagulacije kada je neophodno prekriti laser pečatima sva četiri kvadranta retine tako da se najčešće pacijentu zakazuje intervencija u 4 nastavka sa razmacima od 1-2 nedelje. Na taj način uništavamo ishemične zone retine koje su ostale bez cirkulacije te uzorkuju preko VEGF faktora, rast patoloških krvnih sudova. Patološki krvni sudovi su osnov za brojna krvarenja koja ugrožavaju vid pacijenata i predstavljaju veliki problem za dalji tok i lečenje. Panretinalni – PRP tretman primenjujemo i nakon centralne retinalne venske tromboze koja takođe spada u grupu ishemičnih oboljenja retine.

Primena lasera u oftalmologiji, dr Sandra Jovanović

Vitra 2: Quantel Medical 532 nm green photocoagulator

U skorije vreme ove laser tretmane primenjujemo u kombinaciji sa aplikovanjem antitela na VEGF faktor rasta u vidu intravitrealnih inekcija. Time za kraće vreme postižemo stabilizaciju, a pacijentima obezbeđujemo i bolju vidnu oštrinu.

Periferne promene na retini u vidu ruptura i degeneracija takođe tretiramo laserfotokoagulacijom na taj način sprečavamo za posledicu odlubljenje-ablaciju retine.

Ordinacija dr Sandra Jovanović s ponosom predstavlja Vitra 2 Quantel Medical uređaj za retinalnu laserfotokoagulaciju 532 nm – zeleni spektar. Može biti aplikovan u vidu pojedinačnih laser spotova-single spot ili multisport režimu rada. Pripada novoj generaciji lasera sa povećanim nivoom snage. Može se adaptirati za rad na biomikroskopu, preko indirektne oftalmoskopije u vidu indirektnog laser tretmana kao i za rad u operacionoj sali uz specijalne dodatke.