Snimanje vidnog polja aparatom Octopus 900 najnovije generacije

Snimanje vidnog polja aparatom Octopus 900 najnovije generacije, dr Sandra JovanovićSnimanje vidnog polja je jedna od najvažnijih dijagnostičkih procedura u oftalmologiji a neizostavno je kada se radi o dijagnostici i praćenju glaukomskih i neurooftalmoloških pacijenata.

Naša ordinacija je od ove godine bogatija za aparat Octopus 900 koji služi za kompjutersko snimanje vidnog polja. Aparat je najnovije generacije renomirane švajcarske firme Hagg-Streit.

Istovremeno, ovaj aparat omogućava kako statičku tako i dinamičku perimetriju. Zbog specijalne Goldmanove kupole omogućeno je potpuno periferno testiranje vidnog polja do 90° temporalno, gore i nazalno do 60° i dole do 70°.

Snimanje vidnog polja aparatom Octopus 900 najnovije generacije, dr Sandra JovanovićNa raspolaganju je veliki izbor najčešće korišćenih statičkih programa, uključujući 32, 30-2, 24-2 i 10-2. Pored toga, postoje dva jedinstvena programa zasnovana na fiziologiji: G-program (polje 30° za ispitivanje glaukoma) i M-program (polje 10° za analizu makule). Oba programa su povezana sa mapom snopa nervnih vlakana i na taj način omogućuju testiranje najvažnijih tačaka za korelaciju struktura-funkcija. Ovi programi testiranja nude veću gustinu stimulusa u centru, što omogućava otkrivanje paracentralnih slepih mrlja koje se često ne detektuju uobičajenim programom 32.

Pomoću Octopus 900, kinetički vektori mogu se definisati sa svim raspoloživim karakteristikama kao kod manuelnog Goldman-ovog perimetra. Pored toga, programi koje definišu korisnici omogućavaju postizanje brzih i ponovljivih rezultata prilikom definisanja standardnih izoptera (kontura) i mapiranja slepe mrlje.

Octopus 900 automatski prepoznaje gubitak fiksacije i prilagođava se pacijentima sve dok se ne postignu optimalni uslovi za ispitivanje.

Pomoću Octopus Blink Control funkcije, nikada se neće propustiti bilo koji stimulus kod statičke perimetrije. Stimulusi prekinuti pacijentovim treptanjem automatski se ponavljaju kasnije tokom ispitivanja. To znači da će se svaka lokacija stimulusa testirati pouzdano.

Snimanje vidnog polja aparatom Octopus 900 najnovije generacije, dr Sandra JovanovićOsnovne karakteristike:

  • Potpuno vidno polje 90°
  • Statička i Goldmann kinetička perimetrija
  • Blue-on-yellow perimetrija (SWAP)
  • Flicker perimetrija
  • Test za vozače (monokularni/binokularni)

Snimanje vidnog polja ili bilo koji drugi pregled zakažite telefonom na 066403174 ili pomoću forme na sajtu. Vidimo se!

Snimanje vidnog polja aparatom Octopus 900 najnovije generacije, dr Sandra Jovanović