Sufuzija

Šta je sufuzija? Koliko je opasna? Šta činiti?

Krvarenje na površini oka, ispod konjunktive vežnjače sluzokože oka naziva se sufuzija.

Najčešće pacijenti sa ovakvim simptomima dolaze na hitan oftalmološki pregled jer su veoma uplašeni. Zapravo se radi o veoma benignom problemu, koji prolazi sam od sebe kao i svaka modrica. Postepeno unutar 7-10 dana krv se postepeno upija menjajući boju.

Nema potrebe za bilo kakvom terapijom, jedino pacijentu koji oseća nelagodnost savetujemo da ukapava veštačke suze kojima će ublažiti napetost na površini oka ukoliko je sufuzija prominentnija. Takođe, možemo preporučiti Vitamin C 1gr/dan u cilju stabilizacije zida krvnog suda. Savet je da se oko ne dira, ne trlja, jer se sufuzija može proširiti.

Zašto sufuzija nastaje?

  • Usled direktne povrede oka ili indirektne povrede glave.
  • Usled dizanja teškog tereta, intenzivnijeg fizičkog naprezanja.
  • Kada je položaj tela sa glavom sagnutom na dole – npr. prilikom vežbanja.
  • Kod napad jakog kašlja, kijanje u naletu, povraćanje ili napinjanje zbog opstipacije, porođaja…
  • Zbog varijacije temperature toplo/hladno.
  • Zbog skoka krvnog pritiska.
  • Zbog varijacija šećera u krvi.
  • Zbog hematološki oboljenja – poremećaj koagulacije.
  • Kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji.
  • Usled imunoloških, metaboličkih i vaskularnih oboljenja.

Važnost oftalmološkog pregleda kod pacijenata sa sufuzijom je upravo u kompletnom oftalmološkom pregledu uz širenje zenica na osnovu kod možemo uočiti znake nekog sistemskog oboljenja: arterijske hipertenzije, dijabetesa, hematoloških oboljenja. Takve pacijente tada upućujemo na internističku obradu.

Zakažite svoj oftalmološki pregled kod nas i redovno brinite o svom vidu.

Vidimo se!

Sufuzija, dr Sandra Jovanović