Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?

Detaljan oftalmološki pregled podrazumeva pored ispitivanja vidne oštrine, merenja intraokulrnog pritiska, pregleda prednjeg segmenta oka na biomikroskopu i širenje zenica radi pregleda zadnjeg segmenta oka – očnog dna.

Širenje zenica postižemo ukapavanjem kapi u oko takozvanih midrijatika čime oftalmologu postaje dostupno očno dno u celini kako centralni tako periferni deo mrežnjače/ retine. Najdetaljniji pregled se vrši kontaktnom metodom preko Panfundoskopa ili Goldmanovog stakla sa tri ogledala koji se postavljaju direktno na oko uz korištenje kontaktnog gela uz predhodno ukapavanje lokalnog anestetika.

Periferni deo mrežnjače možemo videti jedino uz potpuno široku zenicu – midrijaza, taj deo je važan jer često sadrži najrazličitije promene koje, ako se ne uoče na vreme, mogu dovesti do komplikacija, a jedna od najozbiljnijih svakako jeste ruptura – cepanje retine sa posledičnim odvajanje mrežnjače od svoje podloge tj ablacija retine.

Promene mogu biti:

 • degeneracije periferije retine koje mogu biti rizične i ne rizične
 • rupture koje mogu biti potkovičaste – trakcione (rizične) i kružne (manjeg rizika)

Vitreoretinalne degeneracije su visoko rizične, one mogu predisponirati nastanku rupture i ablacije naročito kada se desi simptomatsko odvajanje staklastog tela i kada su u pitanju rizične kategorije (kratkovide osobe, stanje nakon operacije katarakte – pseudophakia, nakon YAG laser kapulotomije, nakon teških povreda, upala…)

 1. Palisadna / mrežasta ili ekvatorijalna degeneracija koja se javlja stečeno, veća učestalost je sa procesom starenja, češće kod kratkovidih osoba, često obostrano i to na gornje-temporalnim delovima retine. Može biti i radijala duž krvnih sudova periferne retine. Sreće se kod 6-8% pacijenata a povezana je sa ablacijom retine u 14-35% slučajeva. Zbog patološkog odnosa viteusa i retine na mestu degeneracije i mogućnost za nastanak rupture retine, ova degeneracija je indikacija za LFC tretman.
  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  Lattice degeneracija – palisadna degeneracija retine, spada u visoko rizične degeneracije

  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  Trakciona ruptura nastala na zadnjoj ivici palisadne degeneracije -trakcija nastala odvajanjem staklastog tela

  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  Ablacija retine može nastati asimptomatski, bez predhodnog odvajanja staklastog tela usled prisustva mirnih kružnih rupture unutar palisadne degeneracije

 2. Degeneracija u vidu inja, Farinata-brašnasta, po tipu “traga puža”–“snail track”, veoma je specifičnog izgleda zbog svog svetlucanja, javlja se u 10% populacije, kod 40% kratkovidih osoba. Kao i palisadna degeneracija razvija se paralelno sa ekvatorom u preekvatorijalnom delu u predelu baze staklastog tela. Predstavlja rizik za rupture i posledičnu ablaciju te je indikacija za LFC tretman. Čak u 54% slučajeva je povezana sa nastankom rupture retine.
  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  Snail track degeneracija – ima izgled „traga puža“

 3. Retinl tufts -mesta fokalne adhezije retine i staklastog tela te su rizik za nastanak rupture i indikacija za laser tretman
  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  Rupture retine natale na mestu fokalne VR trakcije

 4. Intraretinalne degeneracije nose manji rizika od nastanka rupture, među njima fenomen “belo bez pritiska” – “white without pressure” je od posebnog značaja zbog mogućnosti nastanka gigantske rupture i dijalize. Sreće se kod 30% populacije i češća je kod kratkovidih osoba.
  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  “White without pressure” – WWP

  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  Dve potkovičaste rupture retine sa početnom lokolnom ablacijom retine

  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  Ablacija retine kao posledica potkovičaste rupture- prolaskom očne vodice kroz rupturu dolazi do odvajanja retine- stanja koje se rešava isključivo hirurški

U nerizične degeneracije spadaju:

 • horioretinalne degeneracija – paving stone degeneracija (degeneratio annularis / ovalis),
 • retinalne druze
 • mikrocistoidna degeneracija
 • nakupine pigmenta – pigment clumping
 • difuzne zone atrofije
  Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

  Paving stone degeneracija, suprotno predhodno navedenim ona stvara još jaču adheziju horioretine na taj način imitira laser pečate, te je nazivamo protektivna degeneracija

Navedene rizične promene u perifernom delu mrežnjače uočene na vreme tretiraju se laserom (laserfotokoagulacijom), čime se „učvršćuju“ slojevi retine i horoidee i sprečava nastanak ablacije. Sama intervencija traje nekoliko minuta, nije bolna, oseti se kao peckanje, radi se u lokalnoj/kapljičnoj anesteziji, nakon intervencije nema oporavka, pacijent je od sledećeg dana u mogućnosti da funkcioniše, uz  ukapavanje kapi – lokalni nesteroidni antiinflamatorni lekovi (Nevanac, Indocollyre, Uniklofen).

Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

Rupture retine ograničena laser pečatima u više redova

Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović

Okrugle rupture retine – “round holes” nose manji rizik od ablacije retine ali ako su ivice odignute i ako se radi o rizičnim kategorijama tada je indikovan LFC tretman

Važno je na oftalmološki pregled doći sa pratnjom i ne upravljati vozilom, zbog smanjene vidne oštrine. Zamućenje vida je prolazno i traje nekoliko časova. Oftalmološki pregled uz širenje zenica i pregled očnog dna predstavlja kompletan oftalmološki pregled!

Zakažite na vreme kompletan oftalmološki pregled!
Vidimo se na dobro poznatoj adresi Bulevar Patrijarha Pavla 1a u Novom Sadu.
Zakažite Vaš termin na 066/403 174 ili 021/403174 ili preko forme za zakazivanje na našoj web stranici.

Vidimo se!

Zašto je važno širiti zenice tokom oftalmološkog pregleda?, dr Sandra Jovanović