O meni

O meni, dr Sandra Jovanović

DR SCI.MED. SANDRA JOVANOVIĆ

Specijalista Oftalmolog – Retinolog

dr Sandra Jovanović

Polje rada

 • Patologija zadnjeg segmenta oka
 • Dugogodišnje iskustvo u izvođenju laserskih tretmana kod vaskulanih i degenerativnih oboljenja mrežnjače, kao i u davanju intravitrealnih inekcija kod lečenja oboljenja žute mrlje
 • Operacije na zadnjem segmentu oka; klasična – konvencionalna operacija ablacije mrežnjače kao i pars plana vitrektomija

Obrazovanje

 • Osnovnu i srednju medicinsku školu završila u Novom Sadu sa odličnim uspehom
 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,72 (1998.)
 • Položila sva tri dela evropski priznatog sertifikata iz oftalmologije u organizaciji International Council of Ophthalmology (2001,2002 i 2003)
 • Završila Specijalizaciju iz oftalmologije sa odličnim uspehom (2004.)
 • Stekla zvanje Magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (2008.) Tema: Korelacija razvojnog stepena dijabetesne retinopatije i vrednosti glikoziliranog hemoglobina HbA1c
 • Stekla zvanje Doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (2015.) Tema: Uloga inhibitora vaskularnog endotelnog faktora rasta u terapiji dijabetičnog edema makule
O meni, dr Sandra Jovanović
O meni, dr Sandra Jovanović

Radno iskustvo

 • Klinika za očne bolesti (KCV) od 1999 -2019 g., načelnik odeljenja za bolesti zadnjeg segmenta oka od 2012.
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu od 2001-2019g.
 • Konsultant u ordinaciji “Perfect Vision” od 2012 do 2021.

Stručna usavršavanja

Stručno usavršavanje iz oblasti prednjeg i zadnjeg segmenta oka stekla na renomiranim Univerzitetskim evropskim klinikama:

 • Stipendija za za lekare na specijalizaciji, oblast prednjeg segmenta oka i glaukoma; Fellowship of SOE Travel Grant (Societas Ophthalmologica Europea) Radcliffe Infirmary, Eye Hospital, Oxford, Great Britain jun 2003;
 • Stipendija za lekare na specijalizaciji, oblast zadnjeg segmenta oka; IFOS/ICO fellowship (International Council of Ophthalmology), Department of Ophthalmology of the University Hospital Ghent, Belgium, oktobar-decembar 2003.
 • Workshop iz oblasti prematurne retinopatije, Workshop-Retinopathy of Prematurity (ROP), Novi Sad, Serbia, oktobar 2007.
 • Workshop iz oblasti dijabetesne retinopatije, 1st. Posterior Segment Eye Disease Course, Prague, 6th. LECOP Diabetic Retinopathy Course, Lions International Educationl Centre of Ophthalmology in Prague (LECOP) Charles University, Prague, Czech Republic, septembar 2008.
 • Stručno usavršavanje iz oblasti vitreo-retinalne hirurgije, Klinički centar Srbije, Klinika za očne bolesti, mentor Prof I.Stefnović januar-jun 2010.
 • Evropska škola vitreo-retinalne hirurgije; 12th European VitreoRetinal Training School (EVRS 2013) Bremen, Nemačka
 • Škola konvencionalne operacije ablacije retine; Hands –on Course for Buckling Surgery on Human Eyes, Graz, Austria, 2013.
 • Kurs iz operacije katarakte; Training in Phaco emulsification Arasan Eye Hospital, Erode, Indija, 2014.
 • Kurs iz vitreoretinalne hirurgije; 113th Teaching Course on Retinal and Vitreous Surgery, Univ-Prof Ingrid Kreissing, Nice, France 2015.

Radno iskustvo

 • Klinika za očne bolesti (KCV) od 1999 -2019 g., načelnik odeljenja za bolesti zadnjeg segmenta oka od 2012.
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu od 2001-2019g.
 • Konsultant u ordinaciji “Perfect Vision” od 2012 do 2021.

Stručna usavršavanja

Stručno usavršavanje iz oblasti prednjeg i zadnjeg segmenta oka stekla na renomiranim Univerzitetskim evropskim klinikama:

 • Stipendija za za lekare na specijalizaciji, oblast prednjeg segmenta oka i glaukoma; Fellowship of SOE Travel Grant (Societas Ophthalmologica Europea) Radcliffe Infirmary, Eye Hospital, Oxford, Great Britain jun 2003;
 • Stipendija za lekare na specijalizaciji, oblast zadnjeg segmenta oka; IFOS/ICO fellowship (International Council of Ophthalmology), Department of Ophthalmology of the University Hospital Ghent, Belgium, oktobar-decembar 2003.
 • Workshop iz oblasti prematurne retinopatije, Workshop-Retinopathy of Prematurity (ROP), Novi Sad, Serbia, oktobar 2007.
 • Workshop iz oblasti dijabetesne retinopatije, 1st. Posterior Segment Eye Disease Course, Prague, 6th. LECOP Diabetic Retinopathy Course, Lions International Educationl Centre of Ophthalmology in Prague (LECOP) Charles University, Prague, Czech Republic, septembar 2008.
 • Stručno usavršavanje iz oblasti vitreo-retinalne hirurgije, Klinički centar Srbije, Klinika za očne bolesti, mentor Prof I.Stefnović januar-jun 2010.
 • Evropska škola vitreo-retinalne hirurgije; 12th European VitreoRetinal Training School (EVRS 2013) Bremen, Nemačka
 • Škola konvencionalne operacije ablacije retine; Hands –on Course for Buckling Surgery on Human Eyes, Graz, Austria, 2013.
 • Kurs iz operacije katarakte; Training in Phaco emulsification Arasan Eye Hospital, Erode, Indija, 2014.
 • Kurs iz vitreoretinalne hirurgije; 113th Teaching Course on Retinal and Vitreous Surgery, Univ-Prof Ingrid Kreissing, Nice, France 2015.
O meni, dr Sandra Jovanović

Članstvo u profesionalnim udruženjima

 • Autor i koautor brojnih stručnih radova, objavljenih u nacionalnim i internacionalnim časopisima
 • Aktivni učesnik na brojnim domaćim i stranim kongresima
 • Učesnik projekata koji su se sprovodili na Klinici za očne boleti kao i Klinici za endokrine bolesti KCV
 • Autor više poglavlja udžbenika Oftalmologija kao i praktikuma iz Oftalmologije za studente medicine, izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 2018, 2019.

Strani jezik

 • Engleski
O meni, dr Sandra Jovanović
O meni, dr Sandra Jovanović